Đường xu hướng Trendline !

Trendline (Đường xu hướng) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật, trong giao dịch đường xu hướng được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên trên thị trường forex.

Đường xu hướng Trendline !

Hỗ trợ, kháng cự và đường Trend Line là 3 công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Tuy những kiến thức về công cụ này rất cổ xưa nhưng chưa bao giờ là cũ.
Đường xu hướng có lẽ là hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Chúng có lẽ là một trong những thứ không được sử dụng nhiều lại tốt hơn.
Nếu được vẽ chính xác, chúng có thể chính xác như bất kỳ phương pháp nào khác. Thật không may, hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối không vẽ chúng một cách chính xác hoặc cố gắng làm cho đường này phù hợp với thị trường.

Đường xu hướng Trendline là gì?

Đường trendline đơn thuần chỉ là đường thẳng nối từ 2 điểm lại với nhau.
Trong xu hướng tăng là đường nối các đáy sao cho phần lớn các đáy nằm trên đường thẳng đó. Đường xu hướng được gọi là uptrend
Trong xu hướng giảm là đường nối các đỉnh sao cho phần lớn các đỉnh nằm dưới đường thẳng đó. Đường xu hướng được gọi là Downtrend
Trong xu hướng thị trường là đi ngang (side way) thường là khi nối các đỉnh với nhau, các đáy với nhau ta được 2 đường song song.

Trenline trong xu hướng thị trường giảm giá.
Trendline trong xu hướng thị trường tăng giá.

Một vài lưu ý:

  • Vẽ trendline – nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy. Tuy nhiên nếu nối thì có quá nhiều đỉnh và đáy để nối với nhau dẫn đến việc biểu đồ của bạn sẽ khá rối mù vì vậy hãy nhớ nguyên tắc khi vẽ trendline “Vẽ gần với nơi bạn sẽ thiết lập giao dịch nhất” nếu trendline ấy bạn vẽ để kiếm điểm vào lệnh.
  • Ở khung thời gian lớn trendline càng có giá trị. Cũng như hỗ trợ và kháng cự, trendline khi xác định ở khung thời gian lớn sẽ có giá trị xác định đường giá tốt hơn.
  • Trend Line là đường Xu Hướng. Khác với xu thế (lý thuyết dow)
    Xu hướng là trạng thái dễ được thiết lập nhưng cũng dễ bị bẻ gãy.
  • Trend Line đa phần dùng để tìm điểm vào lệnh. Giao dịch theo Break Out thì đường trendline cho điểm vào lệnh khá an toàn khi đường giá xuyên phá tại các khung thời gian nhỏ.