Câu chuyện muôn thủa từ trước cho đến nay, trải qua biết bao nhiêu năm tồn tại của thị trường tài chính, đã có rất nhiều sách báo, tài liệu và kể cả những chia sẻ trải nghiệm rất sâu sắc của rất nhiều trader kỳ cựu. Thậm chí giai thoại của Jesse Livemore đã […]