Phương pháp anh em có thể sử dụng để xác nhận sóng Elliott đơn giản nhất!

Chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến toàn thể ae forums một phương pháp được giới thiệu bởi Nhà phân tích cao cấp cho Elliott Wave International – Jeffrey Kennedy . Với phương pháp này, chúng ta sẽ sử dụng các kênh giá để xác nhận các bước sóng bao gồm Kênh cơ sở, Kênh tăng tốc và Kênh giảm tốc:

Kênh cơ bản (Base Channel)

Kênh cơ bản chứa gốc của sóng 1, điểm cuối của sóng 2 và cực điểm của sóng 1. (Chúng ta nối đáy của sóng 1 với sóng 2 làm một đường, sau đó vẽ một đường thẳng song song dọc theo đỉnh của sóng 1).

Trong ba kênh, kênh cơ bản là quan trọng nhất, bởi vì nó xác định xu hướng. Miễn là giá vẫn nằm trong kênh cơ bản, chúng ta sẽ xem đó chỉ là một sự điều chỉnh trong hành động giá. Hầu hết các mẫu sóng điều chỉnh nằm trong một kênh giá. Và chỉ sau khi giá đã di chuyển qua các đường biên trên hoặc dưới của kênh này và vượt qua kênh cơ bản, sẽ đưa chúng ta đến kênh tăng tốc.

Kênh tăng tốc (Acceleration Channel)

Kênh tăng tốc là kênh sẽ chứa sóng 3. Kênh này sử dụng cực điểm của sóng 1, điểm đảo chiều gần nhất và đáy của sóng 2 để vẽ (Vẽ đường thẳng từ đỉnh của sóng 1 đến đỉnh điểm đảo chiều gần nhất, sau đó vẽ đường thẳng song song bắt đầu từ đáy sóng 2). Khi sóng ba phát triển, anh em sẽ cần vẽ lại kênh tăng tốc để phù hợp với mức cao mới – đây là một bước điều chỉnh cho phù hợp với phương pháp đếm sóng.

Khi giá vượt qua đường biên dưới của kênh tăng tốc, chúng ta sẽ có xác nhận rằng sóng 3 đã kết thúc và sóng 4 đang chuẩn bị xuất hiện. Sóng 4 thường sẽ kết thúc gần đường biên trên hoặc biên dưới của Kênh cơ bản hoặc nằm gọn trong kênh giá của chính nó.

Nếu giá vượt qua đường biên dưới của kênh cơ sở một cách dứt khoát, điều đó có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều, và chúng ta cần thiết lập một kênh giá mới.

Kênh giảm tốc (Deceleration channel)

Kênh giảm tốc là kênh chứa sóng 4. Để vẽ kênh giảm tốc, anh em chỉ cần nối các cực điểm của sóng 3 và sóng B là đỉnh của kênh giá đồng thời kẻ một đường song song từ gốc của sóng A. Như mình đã đề cập trước đây, hành động giá nằm trong một kênh giá thường là điều chỉnh cho nên khi giá vượt qua đường biên trên của kênh giá này, anh em có thể mong đợi đợt tăng sóng thứ 5 tiếp theo.

Kết luận

  • Giá cần phải thoát ra khỏi kênh cơ bản để xác nhận xu hướng.
  • Việc di chuyển ra khỏi kênh tăng tốc xác nhận rằng sóng 4 đang hình thành.
  • Sự phá vỡ khỏi đường kênh giảm tốc báo hiệu rằng sóng 5 đang được tiến hành.

Các mẫu sóng Elliott là fractal, có nghĩa là chúng xảy ra trên quy mô nhỏ và lớn. Do đó, cũng có thể toàn bộ mô hình này có thể xảy ra trong một kênh xu hướng lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc sử dụng sóng Elliott vào thực chiến cần khá nhiều thời gian – Đây cũng là lý do chính để mình chuyển sang giao dịch với đồ thị P&F.

Nguồn: Sưu tầm